LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA Lớp 107142.1, 107143.1 (Lần 2)

Đăng ngày 05/12/2017 253 lượt xem

Bộ môn Kinh tế & QTKDTT tổ chức thi chuẩn đầu ra lần 2 kỹ năng Quản lý đơn hàng cho lớp 107142.1 và lần 2 Tiếng Anh chuyên ngành cho lớp 107143.1:

1.     Chuẩn đầu ra: Quản lý đơn hàng

-        Lớp: 107142.1 (Thi lần 2)

-        Thời gian: 7h45 chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017

-        Địa điểm: Phòng CAD/CAM

2.     Chuẩn đầu ra: Tiếng Anh chuyên ngành

-        Lớp: 107143.1 (Thi lần 2)

-        Thời gian: 13h00 Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Phòng 309