LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA MK45 (KỸ NĂNG THIẾT KẾ SP TRÊN MÁY TÍNH)

Đăng ngày 03/01/2018 237 lượt xem

THÔNG BÁO

(V/v TEST CÁC KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN CHUẨN ĐẦU RA)

 

Thực hiện thông báo số 587/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2017 của Nhà trường; về việc rà soát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo của Sinh viên các Khóa chuẩn bị tốt nghiệp. Trong đó có các CHUẨN ĐẦU RA kỹ năng chuyên môn chuyên ngành Công nghệ May do Trung tâm ĐTTH&HTDN phụ trách. Trung tâm đã đăng trên Web của Khoa thông báo về kế hoạch Test và gửi bản cứng cụ thể đến từng lớp. Về cơ bản các lớp đã thực hiện theo đúng tiến độ, nhưng hiện nay còn lớp MK45 còn kỹ năng “Thiết kế sản phẩm may trên máy tính” chưa thực hiện theo đúng kế hoạch và như vậy đã mất 1 lượt thi.

Vậy Trung tâm thông báo một lần cuối cùng sẽ tổ chức lần 2 vào thứ 6 – ngày 05/01/2018. Nếu lớp MK45 không đến đăng ký Test theo đúng kế hoạch trên đến THỜI ĐIỂM XÉT ĐATN (20/01/2018)  Sinh viên KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỒ ÁN TRUNG TÂM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.

Đề nghị Thầy Cô GVCN, Cán bộ lớp lưu ý và khẩn trương thực hiện theo đúng Kế hoạch.

 

                                                                                                 TT  ĐTTH & HTDN