LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG - LỚP 107142.1 (LẦN 1 - BỔ SUNG)

Đăng ngày 06/01/2018 224 lượt xem

Bộ môn Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thời trang thông báo Lịch thi chuẩn đầu ra kỹ năng quản lý đơn hàng lớp 107142.1 - Chương trình học bổ sung (Lần 1):

Thời gian: 8h00, ngày 7/1/2018

Địa điểm: P.CAD/CAM