Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành CN May - ĐH K12, CĐ K45

Đăng ngày 18/01/2018 326 lượt xem

Theo yêu cầu tiến độ và kế hoạch đào tạo của trường, cùng với đặc điểm về số lượng đông của các lớp MK12, được sự nhất trí của lãnh đạo khoa, các bộ môn và trung tâm; Bộ môn Công nghệ may thông báo:

1. Dự kiến các lớp MK12 chuyên ngành Công nghệ may sẽ tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp vào 4 đợt:

    - Tháng 4/2018 (MK12)

    - Tháng 5/2018 (MK12 và MK45)

    - Tháng 6/2018 (MK12)

    - Tháng  8/2018 (cho sinh viên MK12 sư phạm)

2. Đề nghị các thầy cô hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên khẩn trương thực hiện đồ án đảm bảo chất lượng và đăng ký thời gian bản vệ theo các đợt như trên. Khuyến khích các sinh viên chăm chỉ, chịu khó, có học lực tốt đăng ký bảo vệ sớm.

BM CÔNG NGHỆ MAY