Bộ môn KT&QTKDTT - THÔNG BÁO HỌC LẠI ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017-2018

Đăng ngày 02/03/2018 248 lượt xem

Bộ môn Kinh tế & QTKDTT tổ chức dạy học lại các học phần thuộc bộ môn quản lý cho sinh viên các lớp chuyên ngành Kinh tế & QTKDTT, chuyên ngành Thiết kế, Chuyên ngành Công nghệ May như sau:

Thời gian nộp tiền: Từ 1/3 đến 20/3.

Thời gian học: Từ 10 tháng 03 đến 30 tháng 4.

Liên hệ lịch học: C. Hà (trưởng BM) Mobil: 0977.530080