Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp K12 - Chuyên ngành Kinh tế & QTKD Thời trang.

Đăng ngày 02/05/2018 215 lượt xem

THÔNG BÁO

(V/v bảo vệ đồ án tốt nghiệp K12 chuyên ngành Kinh tế & QTKDTT)

 

Căn cứ thông báo số 66 ngày 7 tháng 2 năm 2018 về kết luận của cuộc họp hội đồng xét tốt nghiệp của nhà trường hệ Đại học chính quy khóa 2014-2018.

Bộ môn Kinh tế & Quản trị KDTT thông báo các đợt bảo vệ ĐATN như sau:

1.     Đợt 1:  

-         Nộp quyển ĐATN : ngày 22/5

-         Lịch bảo vệ: Từ 28/5- 3/6

2.     Đợt 2:

-         Nộp quyển ĐATN ngày 31/5/2018

-         Lịch bảo vệ: Từ 9-13/6

Lưu ý:  - Sinh viên nộp quyển cho thầy Kiên.

-         Các thầy cô hướng dẫn và phản biện đồ án tốt nghiệp nộp bản nhận xét về cho các thư ký hội đồng trước khi bảo vệ ít nhất là 1 ngày.

-         Sinh viên hệ SP hoàn thành ĐA sớm hơn kế hoạch và có nhu cầu bảo vệ ĐA sớm, làm đơn gửi Bộ môn và khoa. 

-         Hội đồng sẽ tổ chức lễ bảo vệ khi có đủ số lượng tối thiểu 05 sv được GVHD xác nhận và nộp quyển đợt 1.

 

                                                                                                     BM KINH TẾ & QTKDTT