Kế hoạch bảo vệ Đồ án cơ sở ngành K13 chuyên ngành Kinh tế & QTKD Thời trang

Đăng ngày 04/05/2018 190 lượt xem

THÔNG BÁO

(V/v bảo vệ Đồ án cơ sở ngành)

 

Căn cứ về kế hoạch giao đồ án cơ sở ngành.

Bộ môn Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thời trang thông báo lịch bảo vệ Đồ án cơ sở ngành cho lớp 107152.1 năm học 2017-2018 như sau:

Thời gian: từ ngày 24/5 đến ngày 31/5 năm 2018

Sáng: 7h45 – 11h45

Chiều: 13h 30 -17h

Địa điểm: 2ĐH 320, 2ĐH319

Yêu cầu: Các báo cáo được trình bày bằng powerpoint

                                                                 

Trưởng Bộ môn

       (Đã ký)

 Bùi Thị Việt Hà