Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2018

Đăng ngày 21/05/2018 220 lượt xem

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức hội nghị sinh viên NCKH)

 

  • Căn cứ thông báo số 263/TB- ĐHSPKTHY ngày 9 tháng 5 năm 2018 về kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên NCKH.

Khoa Công nghệ May & Thời trang tổ chức hội nghị sinh viên NCKH cấp khoa năm 2018 như sau:

  • Thời gian dự kiến: Ngày 25/5 đến ngày 30/5/2018
  • Địa điểm: Văn phòng khoa

Để đảm bảo việc tổ chức hội nghị đúng như quy định của nhà trường, khoa yêu cầu:

  1. Sinh viên viết báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012.
  2. Không sử dụng đồ án/khóa luận tốt nghiệp thay thế đề tài tham dự Hội nghị sinh viên NCKH các cấp.

 

     P. Trưởng khoa

     Bùi Thị Việt Hà