Thông báo kế hoạch xét giao ĐATN kỳ bổ sung năm học 2017-2018

Đăng ngày 21/05/2018 193 lượt xem

THÔNG BÁO

(V/v: xét giao ĐATN kỳ bổ sung năm học 2017-2018)

 

Khoa Công nghệ May & Thời trang xin thông báo lịch hội đồng xét Đồ án tốt nghiệp kỳ bổ sung đối với các sinh viên chưa đủ điều kiện nhận ĐATN từ năm học 2017-2018 trở về trước như sau:

  • Thời gian dự kiến: Từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2018
  • Địa điểm: Phòng VPK

Để đảm bảo cho việc xét giao đồ án tổt nghiệp kỳ bổ sung năm học 2017-2018 đúng như quy định của nhà trường, khoa yêu cầu:

  1. Sinh viên chưa đủ điều kiện nhận ĐATN trả nợ các học phần và các chuẩn đầu ra trước ngày 20 tháng 7 năm 2018.
  2. Giáo viên chủ nhiệm các lớp sinh viên khóa cũ phối hợp thông báo tới các sinh viên.

                                                                                  Hưng Yên, ngày 19 tháng 5 năm 2018

     P. Trưởng khoa

     Bùi Thị Việt Hà