Lịch phát chứng nhận chuẩn đầu ra chuyên ngành CN May cho sinh viên K12

Đăng ngày 19/06/2018 288 lượt xem

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH & HTDN

THÔNG BÁO

(V/v PHÁT CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY)

         

Kính gửi: - Thầy/Cô GVCN các lớp MK12.

           - Các lớp Sinh viên MK12 chuyên ngành Công nghệ may.

            Trung tâm ĐTTH&HTDN tổ chức phát Chứng nhận CĐR cho Sinh viên các lớp MK12 chuyên ngành Công nghệ may:

- Thời gian: bắt đầu từ ngày 19/06/2018

- Địa điểm: tại Văn phòng Trung tâm.

- Sinh viên đến nhận liên hệ Cô Đỗ Thị Phương ĐT: 0987 992 665.    

 

Trân trọng cảm ơn./.

                                                                                   Hưng Yên, ngày 16 tháng 6 năm 2018 

                                                                              TRUNG TÂM ĐTTH&HTDN