Kế hoạch học lại các học phần thuộc Bộ môn KT&QTKD Thời trang - Học kỳ hè 2018

Đăng ngày 20/06/2018 166 lượt xem

BỘ MÔN KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH THỜI TRANG

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH HỌC LẠI KỲ 3 NĂM HỌC 2017-2018

 

Bộ môn Kinh tế & QTKDTT tổ chức dạy học lại các học phần thuộc bộ môn quản lý cho sinh viên các lớp chuyên ngành Kinh tế & QTKDTT, chuyên ngành Thiết kế, Chuyên ngành Công nghệ May như sau:

Thời gian học: Từ 28 tháng 06 đến 25 tháng 7 năm 2018.

Liên hệ lịch học: C. Hà (trưởng BM) Mobil: 0977.530080