Kế hoạch chấm vòng sơ khảo cuộc thi "Hung Yen Collection Granprix" - 2018

Đăng ngày 20/06/2018 193 lượt xem

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM VÒNG SƠ KHẢO

CUỘC THI THIẾT KẾ THỜI TRANG 2018 “HUNG YEN COLLECTION GRANPRIX LẦN THỨ 5”

 

              - Căn cứ vào thông báo Cuộc thi thiết kế thời trang 2018, ngày 20/4/2018

              - Căn cứ vào sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ May và Thời trang, Bộ môn Thiết kế Thời trang lập kế hoạch chấm vòng sơ khảo cuộc thi Thiết kế Thời trang như sau:

              - Thời gian: 8g30  thứ 6 - ngày 22 tháng 06 năm 2018

              - Địa điểm: FASHION CENTER

  Danh sách hội đồng chấm thi gồm 09 giảng viên trong khoa:

    

STT

HỌ & TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Bùi Thị Việt Hà

P.Trưởng Khoa

Trưởng ban giám khảo

2

Trần Thị Ưng

Giảng viên

Thư ký

3

Trương Thị Hoàng Yến

P. GĐ TTTH&HTDN

Ủy viên

4

Vũ Thị Oanh

P .trưởng bộ môn TKTT

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Vân

Giảng viên

Ủy viên

6

Lê Thúy Hằng

Giảng viên

Ủy viên

7

Quản Thị Hồng Băng

Giảng viên

Ủy viên

8

Quách Thị Hương Giang

Giảng viên

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Nhung

Giảng viên

Ủy viên


      

                                                                              Hưng Yên, ngày 16 tháng 06 năm 2018

 

BTC