Kế hoạch học lại các học phần thuộc Bộ môn Công nghệ May quản lý - Hè 2017-2018

Đăng ngày 22/06/2018 207 lượt xem

THÔNG BÁO

(V/v học lại các học phần do bộ môn Công nghệ may quản lý (đợt 3, học kỳ hè)

Năm học 2017-2018

 

Kínhgửi:  - Thầy cô trong khoa Công nghệ May & Thời trang.

        - Các lớp Sinh viên thuộc Khoa CN May & TT.

  • Căn cứ quyết định số 193/ QĐ-ĐHSPKTHYvề việc thực hiện quy định tổ chức học lại thi  lại.
  • Căn cứ thông báo số 60 /ĐHSPKTHY, ngày 01/02/2018,về việc thay đổi thời gian tổ chức học lại đợt 2 năm học 2017-2018

Bộ môn Công nghệ may thông báo tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm, giảng viên giảng dạy học phần tại các lớp K13, K14, K15 và MK46 và các lớp Đại học liên thông về kế hoạch học lại cho các học phần do bộ môn quản lý bao gồm:

- Chuẩn bị sản xuất trong may công nghiệp.

- Công nghệ sản xuất sản phẩm may.

- Nhân trắc học ngành may.

- Thiết kế dây chuyền may.

- Đồ án học phần.

- Vật liệu may.

- Xử lý hoàn tất sản phẩm may.

- Nghiên cứu thời gian và thao tác trong ngành may.

- Quản lý chất lượng sản phẩm may.

Để hoàn thành kế hoạch học lại theo đúng kế hoạch của Nhà Trường, Bộ môn Công nghệ may sẽ tổ chức các lớp học lại đợt 3 (học kỳ hè) của năm học 2017 - 2018. Đề nghị giáo viên, giáo viên chủ nhiệm các lớp, lớp Trưởng, Bí thư các lớp khẩn trương thông báo và nhắc nhở sinh viên lớp mình khẩn trương đăng ký học lại ngay về cô Huyền (giáo vụ khoa) và nộp tiền về phòng tài vụ cơ sở 2 để kế hoạch học tập được tiến hành đúng quy định

- Thời gian nộp tiền học lại: Từ ngày 15/6/2018 đến ngày 25/6/2018 (trong giờ hành  chính).

- Thời gian học lại: từ 20/6/2018 đến 25/7/2018

- Lịch học lại sẽ bố trí ngoài giờ hoặc các ngày trong tuần phù hợp với thời khóa biểu của giảng viên và sinh viên đăng ký.

- Địa điểm liên hệ để học sau khi nộp tiền: Bộ môn Công nghệ May

- Cô Xuân - điện thoại:   0979397012

Vậy bộ môn Công nghệ may kính đề nghị các Bộ môn, giảng viên giảng dạy các học phần trên, giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên để việc giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ.

Bộ môn sẽ bắt đầu tổ chức dạy lại từ ngày 20/6/2018 đến 25/7/2018.

Xin trân trọng cảm ơn             

                                                                        HưngYên, ngày 13 tháng 6 năm 2018