Lịch thi chuẩn đầu ra lớp 107152.1 và 107153.1

Đăng ngày 07/08/2018 158 lượt xem

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức thi chuẩn đầu ra lần 1)

 Căn cứ quy định danh mục các kỹ năng thi chuẩn đầu ra đối với sinh viên ngành Công nghệ May ngày 1 tháng 3 năm 2017.

Bộ môn Kinh tế & QTKDTT tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh chuyên ngành may và Quản lý xuất nhập khẩu hàng dệt may thuộc chuyên ngành Kinh tế & Quản trị TT và Thiết kế Thời trang cho các lớp 107152.1 và 107153.1 như sau:

  1. Chuẩn đầu ra D1: Tiếng anh chuyên ngành may
  • Lớp: 107152.1 và lớp 107153.1
  • Thời gian: 13h30 thứ 5 ngày 9 tháng 08 năm 2018
  • Địa điểm: 2ĐH 414
  1. Chuẩn đầu ra D2: Quản lý xuất nhập khẩu hàng dệt may
  • Lớp: 107152.1
  • Thời gian: 13h00 Thứ 3 ngày 7 tháng 08 năm 2018
  • Địa điểm: Phòng CAD/CAM

                                                                                  Hưng Yên, ngày 2 tháng 08 năm 2018

                                                                                         BM Kinh tế & QTKD Thời trang