Lịch thi Chuẩn đầu ra TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY (lần 2)

Đăng ngày 12/09/2018 159 lượt xem

Bộ môn Kinh tế & QTKDTT tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh chuyên ngành may  thuộc chuyên ngành Kinh tế & Quản trị TT và Thiết kế Thời trang cho các lớp 107152.1 và 107153.1 như sau:

Chuẩn đầu ra D1: Tiếng anh chuyên ngành may

  • Lớp: 107152.1 và lớp 107153.1
  • Thời gian: 08h 00 Chủ nhật, ngày 16 tháng 09 năm 2018
  • Địa điểm: 2ĐH 414.