Thông báo về việc yêu cầu sinh viên mang đầy đủ thẻ SV khi dự thi GHP, KTHP

Đăng ngày 148 lượt xem

Qua Kiểm tra một số buổi thi Kết thúc học phần gần đây có rất nhiều sinh viên quên thẻ, Mất thẻ khi dự thi.

Phòng TT- CS2 Đề nghị các GVCN,CB lớp phối hợp trong việc nhắc nhở, đôn đốc SV lớp mình chú ý mang thẻ SV đầy đủ khi dự thi Giữa, KTHP.

CB Thanh tra sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm, đúng theo quy định của Nhà trường đối với những SV Đi thi không mang thẻ hoặc Mất thẻ không trình báo kịp thời theo quy định.

Sinh viên mất thẻ đăng kí làm lại gặp Thầy Quyền: 0982229680, Cô Hường 0973782265 P.107 Ký túc xá

Trân trọng !

Video