Kế hoạch bảo vệ Đồ án cơ sở ngành Kinh tế & QTKD Thời trang năm 2019

Đăng ngày 105 lượt xem

THÔNG BÁO

(V/v bảo vệ Đồ án cơ sở ngành)

Căn cứ về kế hoạch giao đồ án cơ sở ngành.

Bộ môn Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thời trang thông báo lịch bảo vệ Đồ án cơ sở ngành cho lớp 107162-1 năm học 2018-2019 như sau:

Thời gian: Từ ngày 6/5 đến ngày 11/5 năm 2019

Sáng: 7h45 – 11h45

Chiều: 13h30 – 17h

Địa điểm: 2ĐH 315

Yêu cầu: Các báo cáo được trình bày bằng powerpoint

Phụ trách Bộ môn

(Đã ký)

Bùi Thị Việt Hà

Video