Kế hoạch thu và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Thiết kế Thời trang năm 2019

Đăng ngày 274 lượt xem

THÔNG BÁO

 KẾ HOẠCH THU VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(ĐẠI HỌC CHÍNH QUY- CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG)

Kính gửi:      - Thầy cô trong khoa Công nghệ May & Thời trang.

- Sinh viên lớp: 107153.1  

Bộ môn Thiết kế Thời trang thông báo tới giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tham gia hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp 107153.1  về kế hoạch dự kiến thu và bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2019 như sau:

          1. Lịch thu đồ án tốt nghiệp

       - Thứ 2 ngày 27/5/2019

2. Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp

       - Dự kiến từ ngày 1/6/2019 đến ngày 4/6/2019

Video