Kế hoạch thu và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế & QTKD Thời trang năm 2019

Đăng ngày 275 lượt xem

KHOA CN MAY & THỜI TRANG

 BỘ MÔN KINH TẾ & QTKDTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v bảo vệ đồ án tốt nghiệp K13 chuyên ngành Kinh tế & QTKDTT)

Căn cứ vào kế hoạch giao đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K13 hệ Đại học chính quy khóa 2015-2019.

Bộ môn Kinh tế & Quản trị KDTT thông báo lịch bảo vệ ĐATN như sau:

  1. Thời gian nộp quyển: Trước 16h Ngày 25/5/2019
  2. Lịch bảo vệ dự kiến: Từ ngày 31/5/2019 đến ngày 7/6/2019

Lưu ý:  - Sinh viên nộp quyển cho Cô Cao Kiên Chung.

  • Các thầy cô hướng dẫn và phản biện đồ án tốt nghiệp nộp bản nhận xét về cho các thư ký hội đồng trước khi bảo vệ ít nhất là 1 ngày.
  • Sinh viên hệ SP hoàn thành ĐA sớm hơn kế hoạch và có nhu cầu bảo vệ ĐA sớm, làm đơn gửi Bộ môn và khoa xem xét

BM KINH TẾ & QTKDTT

 

Bùi Thị Việt Hà

Video