Thông báo lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa học (Trụ sở chính - Khoái Châu) cho khóa K17 nhập học ngày 12/8/2019 và 20/8/2019

Đăng ngày 79 lượt xem

Lịch học chính trị đầu khóa K17

Video