Thông báo về việc học lại học phần Tiếng Anh chuyên ngành May

Đăng ngày 138 lượt xem

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN KINH TẾ &QTKDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Hưng yên, ngày 3 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v học lại HP tiếng Anh chuyên ngành May)

 

Bộ môn Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thời trang xin thông báo về việc dạy học lại tới toàn thể sinh viên còn nợ học phần Tiếng Anh chuyên ngành May cho các lớp K13, K14 như sau:

Thời gian học: từ ngày 7 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: sẽ được giáo viên giảng dạy thông báo

Liên hệ: Cô Bùi Thị Việt Hà: Điện thoại : 0977530080

Để việc tổ chức lớp học được thuận tiện, đề nghị sinh viên các lớp hoàn thành đóng tiền học lại trước ngày 7 tháng 9 năm 2019.

 

Phụ trách bộ môn

    (Đã ký)

 

                                                                                     Bùi Thị Việt Hà

Video