Ngày “Chủ nhật xanh” của Liên chi đoàn khoa CN May & Thời trang.

Đăng ngày 169 lượt xem

Hôm qua (05/01/2020), LCĐ khoa CN May & Thời trang đã tổ chức ngày "Chủ nhật xanh" dọn dẹp cơ sở vật chất của khoa và cơ sở Mỹ Hào.
Với sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên các khóa K15, K16, K17, LCĐ CN May & Thời trang đã thực hiện được một khối lượng công việc đáng kể. Cụ thể:
- Các chị cả K15 đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ các phòng học thiết kế, phòng phát triển mẫu, trang thiết bị máy móc tại tầng 4 của Khoa.
- Các chị hai K16 đã vệ sinh hệ thống các xưởng thực hành và máy móc tại tầng 3 của Khoa.
- Các em út K17 đã dọn dẹp các phòng làm việc của các thầy, cô tại các Bộ môn/Trung tâm, Văn phòng khoa và Phòng đọc của Khoa tại tầng 2.
Cuối ngày, sinh viên các khóa được điều động để dọn dẹp vệ sinh các phòng thí nghiệm/thực hành tại tầng 1 và cắt tỉa vườn hoa của Khoa phía ngoài sảnh.
Các bạn sinh viên đã tham gia hết sức nhiệt tình và hoàn thành các công việc được phân công một cách hiệu quả, nhanh chóng với niềm vui và sự tự hào.

Video