Tuyển sinh

Tuyển sinh khóa học: “Thiết kế, May đo thời trang cao cấp”
14/09/2016 777 lượt xem
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH & HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG YODY THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
18/10/2018 53 lượt xem
-Địa chỉ: Đường An Định, Chân Cầu Đồng Niên, TP.Hải Dương.
Chuyển giao công nghệ
Đối tác