Danh sách Bộ môn - Trung tâm

Khoa Công nghệ May và Thời trang gồm 3 bộ môn và 1 trung tâm:

  1. Bộ môn Thiết kế TT
  2. Bộ môn Công nghệ May
  3. Bộ môn KT & QTKD TT
  4. Trung tâm ĐTTH & HTDN