Chuyên ngành đào tạo

 Chuyên ngành Công nghệ May

 

Đào tạo kỹ sư, cử nhân có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, có trình độ tin học, ngoại ngữ (tiếng Anh 370 điểm TOEIC).

- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành may & Thời trang như AccuMark, Lectra, Opitex, GeminiCad, Tajima DG/ML by Pulse; Asus...

- Hiểu biết toàn bộ quá trình công nghệ sản xuất trong may công nghiệp.

- Có các kiến thức về mỹ thuật, trang thiết bị ngành may, vật liệu dệt may và quản lý chất lượng trong may công nghiệp.

- Có các kiến thức về qui trình sản xuất may công nghiệp, hệ thống tổ chức và quản lý sản xuất xí nghiệp may, thiết kế các loại sản phẩm may.

- Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế & quản trị Thời trang (M erchandising).

- Vận dụng các kiến thức đã học để thiết kế và phát triển được các sản phẩm may đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.

- Xây dựng được quy trình công nghệ hợp lý và tối ưu hóa quá trình sản xuất.

- Nghiên cứu và cải tiến thao tác, giải quyết tốt bài toán năng suất của các doanh nghiệp may.

- Thiết kế nhà xưởng, tổ chức quản lý và điều hành xí nghiệp may trong sản xuất công nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Tổ chức quản lý chất lượng, quản lý các dây chuyền sản xuất trong ngành may theo nhu cầu xã hội.

- Giao tiếp trong kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất và xuất nhập khẩu hàng may mặc.

- Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

- Có khả năng tư duy, sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm.

Có cơ hội tìm được việc làm tại:

- Các doanh nghiệp may, các công ty tư vấn, thiết kế, tiếp thị ngành may và thời trang;

- Văn phòng đại diện các hãng thời trang trong và ngoài nước;

- Công ty dệt, da giày và dịch vụ.

Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Các lĩnh vực lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất trong may công nghiệp...

- Học sau Đại học các ngành liên quan đến Công nghệ Dệt may.

 

 

Chuyên ngành Thiết kế Thời trang

 

- Đào tạo kỹ sư, cử nhân có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, có trình độ tin học, ngoại ngữ (tiếng Anh 370 điểm TOEIC);

- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành may & Thời trang như AccuMark, Lectra, Opitex, GeminiCad, Tajima DG/ML by Pulse; Asus...

- Có kiến thức cơ bản về nguyên phụ liệu ngành may, pha phối màu và trang trí mỹ thuật, thiết kế mẫu thời trang, tính chi phí và gía thành sản phẩm;

- Có kiến thức về xu hướng thời trang, quy trình ra mẫu và may mẫu.

- Lập được kế hoạch tổ chức cho thiết kế, triển khai một mã hàng;

- Thực hiện được quy trình thiết kế mẫu mỹ thuật, mẫu công nghiệp,

- Thiết kế và phát triển được các bộ sưu tập thời trang ứng dụng và thời trang mang tính nghệ thuật cao;

- May được các mẫu trang phục đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật;

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo dụng cụ, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cơ bản được một số thiết bị thông dụng trong sản xuất ngành may;

- Tổ chức được các buổi trình diễn thời trang và kinh doanh thời trang;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Gerber để thiết kế mẫu thời trang, mẫu công nghiệp và giác sơ đồ.

- Có phẩm chất chính trị tốt, ý thức trách nhiệm công dân, có lý tưởng và đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

- Có khả năng hợp tác, làm việc hiệu quả, có ý thức và trách nhiệm thực hiện tốt công việc để đáp ứng nhu cầu lao động của ngành;

- Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết công việc độc lập; tự hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của kỹ sử ngành thiết kế thời trang.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Các doanh nghiệp may, công ty tư vấn, thiết kế, tiếp thị ngành may và thời trang;

- Văn phòng đại diện cho các hãng thời trang trong và ngoài nước;

- Công ty dệt, da giầy và các cửa hàng kinh doanh thời trang.

Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Các lĩnh vực thiết kế thời trang, kinh tế và quản trị thời trang, các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất trong may công nghiệp...

- Học sau đại học các ngành liên quan đến Công nghệ dệt may.

 

 

Chuyên ngành Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thời trang

 

- Đào tạo kỹ sư, cử nhân có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, có trình

độ tin học, ngoại ngữ (tiếng Anh 370 điểm TOEIC);

- Có kiến thức cơ bản về các phần mềm chuyên ngành may & Thời trang như AccuMark, Lectra, Opitex, GeminiCad, Tajima DG/ML by Pulse ....

- Có kiến thức cơ bản về kinh tế & quản trị thời trang (Merchandising): công nghiệp thời trang, dự báo xu hướng thời trang, phương pháp nghiên cứu thị trường, kinh tế quản lý, quản trị doanh nghiệp thương mại....vv, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Lập kế hoạch và quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm may mặc tại công ty may.

- Có khả năng nghiên cứu thị trường, tham gia vào các hoạt động marketing.

- Có năng lực tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động.

- Nghiên cứu cải tiến, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin mới nhất trên thị trường.

- Thiết kế và triển khai các đơn hàng trong sản xuất công nghiệp.

- Tính toán chi phí giá thành trong sản xuất kinh doanh hàng may mặc đảm bảo hiệu quả kinh tế cao.

- Khai thác tốt nguồn nguyên phụ liệu dệt may đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán với khách hàng trong và ngoài nước

- Vận dụng các kiến thức cơ bản về chuyên ngành quản trị & kinh doanh thời trang (Merchandising) vào thực tiễn lao động sản xuất.

- Tiếp thị, kinh doanh ngành may & Thời trang.

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, sáng tạo.

- Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm

* Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may.

- Văn phòng đại diện các hãng thời trang trong nước và nước ngoài.

- Công ty thiết kế kinh doanh thương hiệu thời trang.

- Các công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng may mặc.

* Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tiếp tục học tập, nghiên cứu:

- Các chuyên ngành sâu như: Marketing ngành may, Quản trị kinh doanh.

- Các lĩnh vực quản lý, điều hành công ty.

- Học cao học các ngành có liên quan đến lĩnh vực may & Thời trang: kinh tế dệt may