Sứ mệnh tầm nhìn

 

 

1. Tầm nhìn

          Xây dựng đơn vị trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực may mặc và Thiết kế thời trang. Phát triển đồng hành cùng các doanh nghiệp, thông qua các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

2. Sứ mệnh

          Sứ mệnh của khoa Công nghệ May & Thời trang, Trường Đại học SPKT Hưng Yên là đem lại cho xã hội và cộng đồng những sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng tốt nhất trong lĩnh vực may mặc & Thời trang.

 

 

 

    

                                                                                                                                        Nguồn: khoa Công nghệ May & Thời trang