Đại hội Chi bộ Kỹ thuật May nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đăng ngày 05/09/2017 432 lượt xem

 

           Thực hiện kế hoạch số 87/KH-ĐU ngày 15/6/2017 và nghị quyết của Đảng bộ trường Đại học SPKT Hưng Yên về kế hoạch tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường.  Ngày 25/08/2017 Chi bộ Kỹ thuật May đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Về dự và chỉ đạo Đại hội có TS. Nguyễn Thế Dân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Trưởng phòng TCCB; PGS.TS Trương Ngọc Tuấn - Ủy viên BCH Đảng ủy -Phó Hiệu trưởng nhà trường; đại diện các Chi bộ thuộc Cơ sở 2; đại diện Hội đồng Khoa học khoa; đại diện Liên chi đoàn Khoa Công nghệ May và Thời trang; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Kỹ thuật May.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Kỹ thuật may nhiệm kỳ 2017 – 2020

 

          Đại hội Chi bộ Kỹ thuật May diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ và đổi mới. Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, nâng cao ý thức trách nhiệm, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho báo cáo tổng kết, xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Kỹ thuật May dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Trường Đại học SPKT Hưng Yên đã đoàn kết thống nhất cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đ/c Lưu Hoàng - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2017

và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020

         Sau khi nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020, các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

       + Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thường xuyên tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả trong đơn vị theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh ”. Chỉ đạo thực  hiện nghiêm quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

       + Tiếp tục thực hiện có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 29 - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Quán triệt toàn thể đảng viên trong Chi bộ thấm nhuần và thực hiện tốt các nhiệm vụ do đại hội Đảng bộ lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015 -2020 trường Đại học.

       + Nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng khoa trở thành đơn vị hàng đầu trong cả nước về đào tạo lĩnh vực May & Thời trang. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bám sát những tiến bộ của khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

       + Phát triển và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, sư phạm, ngoại ngữ, tin học và năng lực thực hành kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Nhà trường. Trong nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục cử từ 4-5 giảng viên đi làm NCS, có từ 3-5 NCS bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ và trở về công tác. Mời từ 1-3 giảng viên có trình độ từ Tiến sĩ về công tác tại khoa dưới hình thức giảng viên cơ hữu hoặc hợp đồng dài hạn. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 01 giảng viên được phong học hàm PGS.

        + Tập trung chỉ đạo xây dựng mở chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Công nghệ May. Phấn đấu tuyển sinh và đào tạo Cao học năm 2019.

        + Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phấn đấu đăng ký ít nhất 01 đề tài cấp Bộ; 01 đề tài cấp Sở hoặc tương đương và 12 - 15 đề tài cấp trường. Khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học, mỗi năm mỗi năm phấn đấu có từ 2 đến 3 đề tài NCKH của Sinh viên được tham dự hội nghị khoa học cấp trường và đạt giải cao. Tích cực tham gia các cuộc thi Thiết kế thời trang do khoa và các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành tổ chức.

        + Tích cực phối hợp cùng doanh nghiệp để thực hiện các đề tài NCKH gắn với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp đồng thời tranh thủ nguồn kinh phí từ doanh  nghiệp bổ sung cho công tác NCKH tại khoa.

        + Đăng ký và biên soạn từ 4-6 giáo trình cho các học phần chuyên ngành ở các cấp trình độ Đại học. Triển khai biên soạn giáo trình nội bộ cho các học phần thuộc chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành.

         + Tiếp tục mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp, tăng cường đưa sinh viên đi thực tập tại các cơ sở sản xuất nhằm gắn việc đào tạo với thực tế sản xuất và tạo cơ hội việc làm cho Sinh viên sau khi tốt nghiệp.

         + Xây dựng đề án và triển khai hoạt động Trung tâm nghiên cứu công nghệ và sản xuất thử nghiệm may mặc, đồng thời xây dựng showroom để giới thiệu và bán sản phẩm may mặc tại cơ sở 2.

         + Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những quy định về an toàn lao động tại các xưởng thực hành, thí nghiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị máy móc. Tổ chức thực hiện đào tạo theo chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu xã hội.

         + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện tốt quy chế kiểm tra, đánh giá.

         + Đặc biệt chú trọng tới công tác giáo dục, quản lý sinh viên. Thực hiện quản lý giáo dục đồng bộ, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đặc biệt nâng cao ý thức tự giác học tập của sinh viên.

         + Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ theo đúng Điều lệ đảng. Thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình, giữ được đoàn kết nội bộ, giúp nhau tiến bộ. Duy trì sinh hoạt Chi bộ 1 tháng/1 lần. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, phấn đấu kết nạp từ 4-6 đảng viên mới, trong đó ít nhất 02 là sinh viên. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm quy định của Đảng, trong đó đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên và có từ 10-15% đảng viên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh toàn diện có thành tích xuất sắc được cấp trên khen thưởng.

         Thay mặt BCH Đảng bộ trường Đại học SPKT Hưng Yên, Đ/c Nguyễn Thế Dân đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của chi bộ Kỹ thuật May trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí đã đề nghị Chi bộ cần lưu ý công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là phát triển đảng trong sinh viên. Bên cạnh đó Chi bộ cũng cần tập trung cao để chỉ đạo thực hiện tốt các yêu cầu của công tác kiểm định, đánh giá chất lượng trường đại học trong thời gian tới. 

Đ/c Nguyễn Thế Dân - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Với sự tín nhiệm cao của 100% đảng viên trong Chi bộ, Đại hội đã bầu Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm các đồng chí có tên sau:

                              1. Đ/c Lưu Hoàng - Bí thư

                              2. Đ/c Nguyễn Thị Xuân - Phó bí thư

                              3. Đ/c Nguyễn Thị Lệ - Uỷ viên

         Đây là những đồng chí được Chi bộ tin tưởng với phẩm chất và năng lực sẽ lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 (Từ trái sang: Đ/c Nguyễn Thị Lệ , Đ/c Lưu Hoàng , Đ/c Nguyễn Thị Xuân ).

           Sau một buổi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Kỹ thuật may nhiệm kỳ 2017-2020 đã thành công tốt đẹp trên tinh thần dân chủ và đoàn kết.

        

  

Đại biểu tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội

 

            Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cùng với sự quyết tâm, cố gắng nỗ lực của đội ngũ đảng viên trong Chi bộ, tin tưởng rằng Chi bộ Kỹ thuật May sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 và luôn đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.