Thông báo về việc thực hiện hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp và Đồ án cơ sở ngành

Đăng ngày 0 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA CN MAY & THỜI TRANG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        Hưng yên ngày 6 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v thực hiện hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp và Đồ án cơ sở ngành)

 

Căn cứ thông báo số 44-TB/ ĐHSPKTHY ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục tạm nghỉ học hết ngày 16 tháng 2 năm 2020.

Căn cứ kế hoạch phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp lớp 107162.1 và Đồ án cơ sở ngành lớp 107172.1.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện đồ án như kế hoạch đã đề ra. Bộ môn Quản trị Kinh doanh Thời trang yêu cầu các sinh viên lớp 107162.1 và lớp 107172.1 trong thời gian được nghỉ theo văn bản của nhà trường phải xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu hỗ trợ cho việc thực hiện đồ án, viết và gửi kế hoạch, nội dung nghiên cứu cho giáo viên hướng dẫn qua Email. Giáo viên hướng dẫn căn cứ vào kế hoạch sinh viên lập để theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng tiến độ.

                                                                 

P. Bộ môn QTKDTT

       (Đã ký)

 Bùi Thị Việt Hà

 

 

Video