Trung tâm Đào tạo thực hành & Hợp tác doanh nghiệp

TS. Lưu Hoàng

Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm
Email: luugiaphucloc@gmail.com
Điện thoại: 0917557389

  Chi tiết...


ThS. Trương Thị Hoàng Yến

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Email: chuongyentm@gmail.com
Điện thoại: 0944715586

  Chi tiết...


ThS. Hoàng Quốc Chỉnh

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Email: linhtrung77@gmail.com
Điện thoại: 0976261177

  Chi tiết...


NCS. Nguyễn Thế Lực

Chức vụ: Giảng viên
Email: nguyentheluc82@gmail.com
Điện thoại: 0973212138

  Chi tiết...


ThS. Đỗ Thị Phương

Chức vụ: Chuyên viên
Email: dophuongtt@gmail.com
Điện thoại: 0987992665

  Chi tiết...


ThS. Đoàn Văn Trác

Chức vụ: Giảng viên
Email: trac.doan@gmail.com
Điện thoại: 0846709389

  Chi tiết...


ThS. Đào Chí Công

Chức vụ: Giảng viên
Email: chicong737@gmail.com
Điện thoại: 0912563989

  Chi tiết...


ThS. Nguyễn Văn Dung

Chức vụ: Giảng viên
Email: vandung270977@gmail.com
Điện thoại: 0944456065

  Chi tiết...


ThS. Dương Thị Thúy

Chức vụ: Giảng viên
Email: dthuyanh@gmail.com
Điện thoại: 0915180247

  Chi tiết...


ThS. Đào Thị Hạp

Chức vụ: Giảng viên
Email: daothihap@gmail.com
Điện thoại: 0988846805

  Chi tiết...


ThS. Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Giảng viên
Email: vannguyen1112@gmail.com
Điện thoại: 0976775125

  Chi tiết...


ThS. Phạm Thị Nhung

Chức vụ: Giảng viên
Email: nhung984@gmail.com
Điện thoại: 0972528668

  Chi tiết...


CN. Phạm Ngọc Mai

Chức vụ: Giảng viên
Email: ngocmai5696@gmail.com
Điện thoại: 0329785575

  Chi tiết...


Video