Bộ môn Công nghệ May

TS. Lưu Hoàng

Chức vụ: Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa
Email: luugiaphucloc@gmail.com
Điện thoại: 0917557389

  Chi tiết...


ThS. Nguyễn Thị Xuân

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, Phụ trách Bộ môn
Email: dungxuan012@gmail.com
Điện thoại: 0979397012

  Chi tiết...


NGƯT. PGS. TS. Hoàng Thị Lĩnh

Chức vụ: Giảng viên
Email: hoanglinhphutho@gmail.com
Điện thoại: 0983985899

  Chi tiết...


NCS. Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ: Giảng viên
Email: nguyennhungutehy@gmail.com
Điện thoại: 0983940674

  Chi tiết...


ThS. Trần Thị Minh

Chức vụ: Giảng viên
Email: minhtt1982@gmail.com
Điện thoại: 0972986948

  Chi tiết...


NCS. Lưu Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Giảng viên
Email: luuhongnhung228@gmail.com
Điện thoại: 0984110867

  Chi tiết...


ThS. Lê Hải Kiên

Chức vụ: Phó Bí thư Liên chi đoàn
Email: lehaikien123@gmail.com
Điện thoại: 0972688152

  Chi tiết...


CN. Phạm Văn Quyện

Chức vụ: Giảng viên
Email: quyen96.utehy@gmail.com
Điện thoại: 0393806457

  Chi tiết...


Video