Liên hệ

Khoa Công nghệ May & Thời trang

Tòa nhà điều hành cơ sở 2, Đại học SPKT Hưng Yên
Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 02213767089
Email: khoamay_utehy@googlegroups.com

Trưởng khoa: TS. Lưu Hoàng (0917.557.389)
Phó Trưởng khoa: ThS. Bùi Thị Việt Hà (0977.530.080)
Giáo vụ khoa: ThS. Nguyễn Thị Hoa (0979.340.665)

Website: khoamay.utehy.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/cnm2018/

Video