Bộ môn Thiết kế Thời trang

ThS. Vũ Thị Oanh

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
Email: vuoanh.tktt@gmail.com
Điện thoại: 0983893132

  Chi tiết...


ThS. Trần Thị Ưng

Chức vụ: Bí thư Liên chi đoàn
Email: ungtran2105@gmail.com
Điện thoại: 0919810114

  Chi tiết...


NCS. Lê Thúy Hằng

Chức vụ: Giảng viên
Email: hanglt1983@gmail.com
Điện thoại: 0976750525

  Chi tiết...


ThS. Quách Thị Hương Giang

Chức vụ: Giảng viên
Email: giangquach.utehy.edu.vn@gmail.com
Điện thoại: 0962468219

  Chi tiết...


NCS. Quản Thị Hồng Băng

Chức vụ: Giảng viên
Email: hongbang.tktt@gmail.com
Điện thoại: 0888108188

  Chi tiết...


Video