Chào mừng năm học mới 2018-2019
Chung kết cuộc thi Hung Yen Collection Grand Prix lần thứ 5
Chương trình Giao lưu cựu sinh viên - sinh viên năm 2019
Chung kết Giải bóng đá nữ sinh viên khoa năm 2019
Ngày hội tư vấn vị trí việc làm năm 2019
Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2019 tại cơ sở 2
Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2019 tại cơ sở 3
Lễ kết nạp đảng viên mới
Chuyến du xuân đầu năm của các cán bộ đoàn chủ chốt
Video