BCH Liên chi đoàn

ThS. Trần Thị Ưng

Chức vụ: Bí thư Liên chi đoàn
Email: ungtran2105@gmail.com
Điện thoại: 0919810114

  Chi tiết...


ThS. Lê Hải Kiên

Chức vụ: Phó Bí thư Liên chi đoàn
Email: lehaikien123@gmail.com
Điện thoại: 0972688152

  Chi tiết...


ThS. Quách Thị Hương Giang

Chức vụ: Ủy viên BCH
Email: giangquach.utehy.edu.vn@gmail.com
Điện thoại: 0962468219

  Chi tiết...


Video