Lịch sử phát triển

Khoa Công nghệ May & Thời trang được thành lập năm 1996, tiền thân là Ban May có chức năng đào tạo cử nhân, kỹ sư Công nghệ May từ trình độ Cao đẳng. Từ năm 2004, Khoa đã bắt đầu đào tạo trình độ Đại học. Tính đến nay (5/2019) Khoa đã tuyển sinh và đào tạo 16 khóa Đại học với trên 5000 sinh viên.

Trải qua hơn 23 năm xây dựng và phát triển, đến nay Khoa đã có một đội ngũ cán bộ hùng hậu, không ngừng được phát triển và củng cố với 34 cán bộ, giảng viên (trong đó có 01 Phó Giáo sư, 01 Tiến sĩ, 9 Nghiên cứu sinh và 23 Thạc sĩ); cơ sở vật chất ngày một khang trang, hiện đại; các mối hợp tác với doanh nghiệp và quốc tế ngày càng được duy trì và mở rộng; chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật theo nhu cầu của xã hội, được doanh nghiệp đánh giá cao; quy mô đào tạo luôn duy trì ở con số từ 1000 - 1500 sinh viên.

Video