Bộ môn Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thời trang

ThS. Bùi Thị Việt Hà

Chức vụ: Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Email: haviet.utehy@gmail.com
Điện thoại: 0977530080

  Chi tiết...


NCS. Cao Thị Kiên Chung

Chức vụ: Giảng viên
Email: Kienchung42@gmail.com
Điện thoại: 0911847377

  Chi tiết...


NCS. Tạ Vũ Lực

Chức vụ: Giảng viên
Email: tavuluc@gmail.com
Điện thoại: 0904101000

  Chi tiết...


NCS. Đào Thị Mẫu Đơn

Chức vụ: Giảng viên
Email: maudondao@gmail.com
Điện thoại: 0989343448

  Chi tiết...


NCS. Trần Xuân Uyên

Chức vụ: Giảng viên
Email: txuyen.utehy@gmail.com
Điện thoại: 0936684545

  Chi tiết...


NCS. Nguyễn Thị Mơ

Chức vụ: Giảng viên
Email: nguyenmo.kt@gmail.com
Điện thoại: 0971140260

  Chi tiết...


Video