Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh thời trang

Đăng ngày 0 lượt xem

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

TRUNG TÂM PTSP & HTDN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA CHUYÊN NGÀNH QTKDTT

 

Trung tâm phát triển sản phẩm & Hợp tác DN tổ chức thi chuẩn đầu ra Kỹ năng Quản lý đơn hàng và Kỹ năng Quản lý Xuất nhập khẩu hàng Dệt may thuộc chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thời trang cho lớp 107162.1 (MK14.2-1) như sau:

  1. Chuẩn đầu ra D2: Quản lý xuất nhập khẩu hàng dệt may (Thi lần 1)
  • Thời gian: 7h45 CN ngày 22 tháng 12 năm 2019
  • Địa điểm: Phòng 309B
  1. Chuẩn đầu ra D3: Quản lý đơn hàng dệt may(Thi lần 1)
  • Thời gian: 7h45 CN ngày 29 tháng 12 năm 2019
  • Địa điểm: Phòng 309B

Lưu ý: Sinh viên hoàn thành các thủ tục đóng lệ phí thi trước thời điểm tổ chức thi. Những sinh viên không tham gia thi theo kế hoạch xem như bỏ lượt thi.

Hưng Yên, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

                                 GIÁM ĐỐC TT

                 (Đã ký)

 

                              Trương Thị Hoàng Yến

Video