Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp Quản trị kinh doanh khóa 14

Đăng ngày 0 lượt xem

KHOA CN MAY & THỜI TRANG

BỘ MÔN QTKD THỜI TRANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        Hưng yên ngày 25 tháng 06 năm 2020

 

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP 107162.1

 

  • Căn cứ vào kế hoạch giao Đồ án tốt nghiệp năm học 2019-2020.

Bộ môn Quản trị Kinh doanh Thời trang thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp 107162.1 (MK14.2-1) năm học 2019-2020 như sau:

Học phần: Đồ án Tốt nghiệp

Thời gian: Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2020

                 Sáng từ 7h45 đến 11h45

                 Chiều từ 13h đến 16h45

Địa điểm: Văn phòng khoa

Lưu ý: Sinh viên bảo vệ Đồ án theo thứ tự danh sách của hội đồng.

Phó trưởng Bộ môn

    (Đã ký)  

 

 Bùi Thị Việt Hà

Video