Thông báo về việc tổ chức học lại/ học cải thiện học kỳ III năm học 2019-2020 của Bộ môn Quản trị kinh doanh Thời trang

Đăng ngày 0 lượt xem

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức học lại/ học cải thiện học kỳ III năm học 2019-2020)

 

Căn cứ thông báo số 416 KH/ ĐHSPKTHY ngày 02 tháng 07 năm 2020 về việc tổ chức học lại/ học cải thiện học kỳ III năm học 2019-2020.

Bộ môn Quản trị kinh doanh Thời trang (QTKDTT) tổ chức dạy học lại/ học cải thiện điểm các học phần thuộc Bộ môn quản lý cho sinh viên các lớp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thời trang (QTKDTT), chuyên ngành Thiết kế thời trang (TKTT), Chuyên ngành Công nghệ May (CNM) như sau:

Thời gian học: - Từ ngày 03 tháng 08 năm 2020

Lưu ý: Sinh viên đóng tiền học lại, hoc cải thiện trước thời gian trên và liên hệ lịch học C. Hà (ĐT: 0977.530080) Phó trưởng bộ môn QTKDTT để xếp lớp.

Hưng Yên, ngày 20 tháng 07 năm 2020

 

                                 P. Trưởng BM

           (Đã ký)

 

                              Ths Bùi Thị Việt Hà

Video